Kinderdagverblijf Owiebowie is van binnen ruim opgezet. Er zijn twee speelruimtes/ stamgroepen waar kinderen met een grote variatie aan speelgoed kunnen spelen: De Huiskamer (max 12 kinderen) en De Kidscorner (max 7 kinderen). De kinderen die in de Kidscorner verblijven, maken op die dagen ook gebruik van de speelhal. Verder wordt de kidscorner ook gebruikt voor peuteryoga (www.yogiheart.nl) met wie wij een fijne samenwerking hebben, en baby-peutermassages wat door onze eigen pedagogisch medewerkers wordt gegeven op rustige en daar voor geschikte momenten.

De groepsruimten zijn qua vormgeving en speelgoed aangepast aan de specifieke behoeften en de ontwikkelingsfase van het kind.

Kinderdagverblijf Owiebowie biedt zowel een vaste structuur als de nodige afwisseling. Er is gelegenheid voor vrij spel, muziek maken, liedjes zingen, knutselen, kringspelletjes en nog veel meer leuke dingen. De activiteiten die gedaan worden, worden afgestemd op de interesses en behoeftes van de kinderen. Kinderen hoeven niet met een activiteit mee te doen.

Kinderdagverblijf Owiebowie hanteert een aantal vaste momenten gedurende de dag, de zogenaamde ‘tafelmomenten’. Deze structuur biedt het kind de nodige houvast tijdens de dag. Daarnaast wordt er tijdens deze momenten aandacht besteed aan het sociale en groepsgebeuren. Zo worden er liedjes gezongen, voorgelezen en kunnen de kinderen hun verhaal doen.

De tafelmomenten zien er als volgt uit:

09.30 uur: aan tafel voor wat drinken (water), fruit en een koekje

12.00 uur: aan tafel voor het middageten met brood en melk

15.00 uur: aan tafel voor een beker drinken (water) met groente; zoals komkommer, paprika, tomaatjes en een soepstengel

17.15 uur: aan tafel voor een beker drinken (water) en een soepstengel