Openingstijden :
De kinderen zijn welkom van maandag tot en met vrijdag van 07.00 tot 18.00 uur.

Wanneer u uw kind een keer wil brengen of halen buiten de met u afgesproken contract uren en tijden, dan kunt u dat aanvragen via Niokids.

Voorbeeld: Als in het contract is opgenomen dat uw kindje van 9:00 tot 17.30 komt, is het niet de bedoeling dat u zonder overleg uw kind om bijvoorbeeld 8:00 brengt

Betaling:
Per maand via automatische incasso

Tarieven:
€ 8.60 per uur vanaf januari 2022

Via de belastingdienst kun je kinderopvangtoeslag aanvragen. Hier heb je recht op als je werkt of studeert en gebruik maakt van kinderopvang. Via de website van de belastingdienst kun je berekenen wat je kinderopvangtoeslag zal zijn.

Klik hier voor de toeslagen site van de belastingdienst.

LRK nummer bij kinderopvang toeslag:
Voor de kinderopvang toeslag aanvraag heeft u een LRK nummer nodig. In het Landelijk Register Kinderopvang worden alle kinderopvang organisaties geregistreerd, die voldoen aan de kwaliteitseisen van de Wet Kinderopvang. Het nummer voor ons kinderdagverblijf is 853241594

Meer informatie vind u op www.landelijkregisterkinderopvang.nl

Drie uursregeling

De drie-uursregeling op een kdv; wat houdt dit in?
De drie-uursregeling houdt in dat er tijdens minimaal 10 uur aaneengesloten kinderopvang, maximaal drie uur per dag afgeweken mag worden van de beroepskracht-kindratio. Die uren hoeven niet aaneengesloten te zijn. De ondernemer kan minder pedagogisch medewerkers inzetten tijdens deze uren. Voorwaarde is wel dat minimaal de helft van het op grond van de beroepskracht-kindratio vereiste aantal medewerkers wordt ingezet.

Wij maken gebruik van het sofware programma Niokids, waar altijd de afwijkende BKR op te zien is.
Door een verloop van kinderen kan het zijn dat de BKR in de loop van de tijd veranderd, doordat alle kinderen op eigen contracturen komen. Wij zorgen er continu voor dat deze tijden, indien nodig, aangepast worden.
Op de groep is een overzicht te vinden van de exacte tijden waarop wij afwijken van de BKR. Deze hangt zichtbaar op de groepen.

Door een wisseling van kinderen door het jaar heen zal dit overzicht te allen tijden up to date gehouden worden.

Achterwachtregeling

De achterwacht is een volwassene die ter ondersteuning in geval van een noodsituatie/calamiteit oproepbaar is en binnen 15 minuten ter plekke aanwezig kan zijn. Deze volwassene hoeft niet persé altijd aanwezig te zijn op Owiebowie. Voor deze volwassene is een geldig VOG aanwezig. Deze volwassene kan ingezet worden als (extra) ondersteunende kracht aan de pedagogische medewerker.

Wanneer de leidster die een vroege dienst heeft ziek is, belt ze haar collega van de 2e (tussen)dienst of zij kan openen. De pedagogisch medewerker van de 2e dienst zorgt tevens voor vervanging voor de zieke collega al dan niet samen met de collega van de 3e (late)dienst. De vervanger is altijd een medewerker van Owiebowie of de eigenares.

Tijdens afwijkende BKR (op het moment dat een pedagogisch medewerker alleen staat), wordt er altijd gezorgd voor een achterwacht. Het kan zijn dat de eigenares of assistent leidinggevende op dit moment werkzaam is op het kantoor. Op andere momenten draagt het team hier onderling zorg voor, door beurtelings aanwezig te zijn.

Wat dient u mee te nemen en wat wordt er verstrekt?

Wat dient u zelf mee te nemen?

 • Flesvoeding (zowel de voeding als de fles en de speen, zorg voor reserve voeding)
 • Borstvoeding (moeders die borstvoeding willen geven worden hiertoe in de gelegenheid gesteld, borstvoeding meegeven kan ook)
 • Luiers
 • Reservekleding (aan u de keus om dagelijks extra kleding mee te nemen of een setje achter te laten)
 • Pyjama (zelf in de gaten houden wanneer het mee naar huis moet voor de was)
 • Slaapzak
 • Knuffel en/of speen (tip: schaf een extra knuffel aan van het favoriete knuffeltje voor als deze wordt vergeten of kwijt raakt)
 • Schriftje
 • Binnenschoenen (bijv. pantoffels of slippers)

Wat wordt door Owiebowie verstrekt?

 • Een mandje waarin de spullen van uw kind worden opgeborgen
 • Halfvolle melk
 • Koekjes en soepstengels.
 • Brood en beleg
 • Fruit
 • Rauwkost (Tomaat, komkommer, wortel enz)
 • Groentehap (Yoghurt/danoontje zelf mee brengen)
 • Tuitbeker
 • Borden
 • Bakjes
 • Bestek
 • Billendoekjes
 • Zakdoekjes/Snoetenpoetsers
 • Spuugdoekjes/Slabbetjes
 • Lakens/Dekens
 • Zonnecrème

N.B. Het kind dient thuis te hebben gegeten voordat het naar de opvang wordt gebracht.

Verjaardagen:
Het is regelmatig ‘feest’ op Owiebowie.
Een kind krijgt zo nu en dan traktaties aangeboden, bijvoorbeeld bij verjaardagen, afscheid, geboorte enz. Bij ‘Owiebowie’ is het niet toegestaan op snoep te trakteren en er wordt ook geen snoep verstrekt vanuit de opvang.
Met uitzondering van pepernoten tijdens de Sinterklaasviering, chocolade eitjes met de Paasviering , enz.
U kunt altijd om raad vragen voor een leuke en gezonde traktatie bij ons team, of zelf ideeën op doen via internet (google: gezond trakteren kinderopvang, Pinterest, enz).  Kiest u voor een andere vorm van trakteren bijvoorbeeld speelgoed/een boekje, hou het dan bij een kleinigheidje, zodat er geen wedstrijdelement komt onder de ouders wie er het mooiste en duurste heeft getrakteerd. Het gaat tenslotte om het gebaar. Het is de beslissing van de ouders om wel of niet te trakteren. Gezonde verantwoorde voeding vinden wij erg belangrijk en we stellen het op prijs als de ouders daar rekening mee houden.

Ziekte of verhindering

Wanneer een kind ziek is, zal hij zich thuis het prettigst voelen, omdat hij daar alle aandacht en zorg kan krijgen die hij nodig heeft.
Zodra wij merken, dat uw kindje niet lekker in zijn vel zit, nemen wij met u contact op, om te overleggen wanneer u  uw kindje komt ophalen.

Als een kind ziek is kan het niet naar de opvang komen. Dit geldt:

 • Indien een kind te ziek is om in een groep te verblijven en wij de zorg niet kunnen bieden die het kind op dat moment nodig heeft.
 • Bij koorts boven de 38,5 graden.
 • Bij besmettelijke kinder-/infectieziektes.
 • Bij ernstige vorm van braken of diarree.
 • In alle gevallen waarin gevaar voor besmetting bestaat.
 • Als uw kind niet lekker in zijn vel zit.

Koortsverlagende middelen worden niet gegeven, omdat dit het ziektebeeld vertekent. Zodra u weet wat uw kind mankeert, willen wij graag dat u dit z.s.m. aan ons doorgeeft in verband met eventueel besmettingsgevaar voor anderen (bijv. rode hond, waterpokken). Als er een besmettelijke ziekte heerst, zal dit aan alle ouders worden meegedeeld.

Bij een spoedgeval (een ongelukje) gaan wij direct met uw kind naar een arts en wordt u meteen ingelicht.

Om de kwaliteit van de opvang te behouden, verzoeken wij u in het belang van alle kinderen de richtlijnen serieus in acht te nemen.

Afmelden:
Meldt tijdig af voor 9.30 uur, wanneer uw kind niet komt wegens ziekte of een vrije dag.

Als de vrije dag vooraf bekend is, dit graag verwerken in uw Niokids-ouderportaal.

Vakanties

Wij vinden het belangrijk dat er voor alle partijen (ouders, kinderen en personeel) goede afspraken worden gemaakt omtrent de opvang van kinderen in vakanties ed. Deze afspraken zijn vastgesteld.

In bepaalde periodes (tussen Kerst en Oud/Nieuw, Carnavalsdagen en de zomervakantieperiode), blijken veel ouders hun kinderen niet te brengen. Daarnaast hebben de medewerkers van Owiebowie recht op vrije dagen c.q. vakantie, wat vaak in dezelfde periode valt.

Om een en ander goed op elkaar af te kunnen stemmen, is het belangrijk te weten welke kinderen in welke periode niet komen.

Dit vraagt organisatorische maatregelen, zoals bijvoorbeeld een goede en verantwoorde inzet van personeel. Uitgangspunten zijn: bekende gezichten voor de kinderen op de groep, verantwoorde samenstelling van de groep en de groepsgrootte (minimum en maximum).

Hoe gaat dit in de praktijk:

 • Via Niokids kunt u alle vrije dagen en vakantiedagen (ruim van tevoren) door geven in het ouderportaal.
 • Naar aanleiding van de inventarisatie/ het overzicht in Niokids wordt er een planning gemaakt van de groep kinderen en personeel.

In de vakantieperiode kan het voorkomen dat de groepen worden samengevoegd. Dit is afhankelijk van het aantal kinderen. Wij verzoeken u uw vakantieplanning tijdig door te geven. Vrije dagen van pedagogisch medewerkers worden zoveel mogelijk opgevangen door collega’s of vaste invalkrachten.