De (doel)groep

Bij Owiebowie worden kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar opgevangen.

Het kinderdagverblijf heeft 2 stamgroepen. Stamgroep “huiskamer” met 12 kindplaatsen en stamgroep “kidscorner” met 7 kindplaatsen, beide stamgroepen zijn verticale groepen voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar, wat past binnen de huiselijke sfeer waar Owiebowie voor staat. Daardoor kunnen broertjes en zusjes samen in 1 groep of gesplitst worden opgevangen en bootst het door de verticale indeling het meest een gezinssituatie na.

Er worden per dag maximaal 19 kinderen opgevangen van 0-4 jaar.

Alle kinderen worden “vast” ingedeeld in een stamgroep. Voor de PM’ers is ons online planningsysteem terug te zien aan welke stamgroep ieder kind gekoppeld is. De PM’ers hebben een uitdraai hiervan op de groep liggen. Voor ouders is dit in te zien op de groep. Tevens staat er in het rooster/ de planning welke PM’er bij welke stamgroep is ingedeeld.

Bij Owiebowie sluiten we graag aan bij het natuurlijk proces van ieder individueel kind, hiervoor bieden wij iedere dag verschillende activiteiten aan. Wij maken zo optimaal mogelijk gebruik van onze ruimtes, afgestemd op de activiteiten van de dag. Bij het aannemen/ plaatsen van de kinderen en inzetten van de pedagogisch medewerkers houden wij de richtlijnen aan die landelijk bepaald zijn. In principe staat er 1 pedagogisch medewerker op maximaal 6 kinderen en 2 op 12 kinderen, dan wordt er ook nog rekening gehouden met het aantal en de leeftijdsindeling volgens http://www.1ratio.nl/bkr/

Bij de intake laten we de ouders toestemming geven om te mogen wisselen van stamgroep.

Wanneer kan er gekozen worden om een kind op een dag te wisselen van stamgroep?

  • Als het ten goede komt voor het welbevinden van het kind.
  • Als er gekozen wordt om school voorbereidende activiteiten te doen met de peuters.
  • Als er gekozen wordt om met een paar baby’s rustige speel- en ontdekmomenten te creëren.
  • Als we baby- of peutermassage gaan geven.
  • Als we peuteryoga gaan doen.

Dit alles gebeurd met de juiste BKR.

In de basis werken we verticaal, maar zodra we voor bovengenoemde activiteiten kiezen is het op dat moment horizontaal ingedeeld.