Waarom een oudercommissie?

Het doel van de oudercommissie is om in samenwerking met Owiebowie de kwaliteit van de opvang te behouden en verbeteren.

Tevens kan de oudercommissie een rol spelen in de communicatie met ouders. Dankzij het medezeggenschaprecht (adviesrecht) van de oudercommissie dat is vastgelegd in de Wet kinderopvang, heeft de oudercommissie inspraak en dus invloed op diverse aspecten van de opvang.

Wat doet een oudercommissie?

 De oudercommissie adviseert Owiebowie gevraagd en ongevraagd over de adviesonderwerpen die in de Wet kinderopvang zijn vastgelegd. Tijdens vergaderingen worden adviesaanvragen van Owiebowie behandeld en worden adviezen geformuleerd.

Daarnaast onderhoudt de oudercommissie contact met de ouders, Owiebowie en de GGD.

 

Wat doet de oudercommissie van Owiebowie verder allemaal:

  • Een aantal keer per jaar de Owiebode opmaken en versturen naar de ouders. In de Owiebode staan allerlei leuke verhaaltjes, de agenda / verjaardagen van de komende periode, overzicht van de thema’s, de laatste nieuwtjes en leuke wist je datjes. De verhaaltjes worden geschreven door de Pedagogisch medewerkers en door de ouders en worden voorzien van mooie foto’s.
  • De oudercommissie brengt de ouders op de hoogte van de verjaardagen van alle teamleden.
  • Om de 2 maanden vindt er een vergadering plaats en dan worden actuele zaken besproken. En verder worden er ideeën opgedaan om bepaalden activiteiten / uitjes met de kindjes en/of de ouders te doen.
  • De oudercommissie helpt mee bij het organiseren van leuke uitjes én activiteiten. Voorbeelden hiervan zijn carnaval, het bosuitje, de paasviering, het Sinterklaas feest en de tuin-doe-dag.
  • De laatste jaren is er ook een jaarlijks zomerfeest in speeltuin de Kade. Veel kindjes, ouders en leidsters komen gezellig een middag samen om te kletsen, te spelen en allerlei lekkernij te nuttigen. Een super feest voor iedereen!

Wie zijn de leden van de oudercommissie?

 

De oudercommissie van Owiebowie bestaat momenteel uit de volgende mensen:

  • Annemarie Hopmans  (mama van Lotte en Mart)
  • Marleen van ’t Hof       (mama van Siem en Tuur)
  • Jeroen Brooijmans      (papa van Simon en Ruben)

Mochten er vragen zijn, voel je dan vrij om één van de oudercommissie leden aan te spreken of te mailen naar oudercommissie.owiebowie@gmail.com

Reglement voor de oudercommissie van kinderdagverblijf Owiebowie