Na ruim 7 jaar als pedagogisch medewerker te hebben gewerkt onder een stichting van 1997-2004 heb ik veel ervaring opgedaan en mijn eigen ideeën over kinderopvang ontwikkeld.
Van januari 2005 tot en met begin maart 2010 heb ik een professionele kleinschalige kinderopvang aan huis gehad voor maximaal 6 kinderen (van 0-4 jaar) per dag onder de naam Kinderonthaalhuis Owiebowie.
Op 22 maart 2010 zijn we met alle kinderen verhuisd naar een prachtige locatie (het voormalig Verloskundig Centrum in Roosendaal) en zijn we Kinderdagverblijf Owiebowie geworden waarin we nog steeds de kleinschaligheid waarborgen en uiteraard de professionaliteit, maar nu voor 19 kinderen per dag van 0-4 jaar in 2 ‘stamgroepen’ die we de ‘huiskamer’ en ‘kidscorner’ noemen.

Ons doel is om opvang te creëren dat voor kinderen en ouders aanvoelt als een tweede thuis. Kinderen komen er met plezier naar toe (dat staat voorop!) en ouders laten hun kinderen met een gerust hart achter. Het is een soort verlengstuk van de opvoeding en veilige basis van thuis.
Er wordt voldoende aandacht besteed aan het kind als individu evenals aan de ontwikkeling in groepsverband.
De kinderen zijn niet op leeftijd ingedeeld (horizontaal), maar verticaal (kinderen van 0-4 jaar). Dit lijkt het meest op de gezinssituatie. Elk kind heeft een eigen mentor (een vast aanspreekpunt voor ouders en een vast gezicht voor het kind tijdens de opvang bij Owiebowie).
In een huiselijke omgeving dragen wij met een klein stabiel team onder andere zorg voor opvang, opvoeding en verzorging. Daarnaast worden er voldoende speel-en leerelementen aangeboden die gericht zijn op alle leeftijden.
De pedagogisch medewerkers dragen op een enthousiaste, betrouwbare, professionele en consequente manier zorg voor de kinderen, met respect voor het kind en de ouders. Hierin worden wij extra ondersteund door stagiaires en een vrijwillige oma waarmee we extra de huiselijke sfeer kunnen waarborgen en voldoende aandacht voor ieder kind.

Kortom: Ritme en regelmaat van een kinderdagverblijf in combinatie met de huiselijke sfeer van thuis.
Vandaar de gepaste tekst op de voorzijde van het raam: Kleinschalige opvang in huiselijke sfeer.

Vanwege de kleinschalige opvang opent er ’s morgens 1 pedagogisch medewerker vanaf het moment dat die dag het eerste kind volgens afgesproken tijd wordt gebracht. We openen elke dag om 7uur. Om 8u start de 2e collega en om 8.30 de derde collega. Stagiaires draaien ook hele dagen mee, maar niet persé vanaf openen en tot sluit.
Wanneer de leidster die een vroege dienst heeft ziek is, belt ze haar collega van de tussen of late dienst, of die kan openen. Die collega zorgt dan dat er iemand geregeld wordt voor de late dienst.
De eigenares is altijd bereikbaar voor de medewerkers en zal door hen op de hoogte worden gebracht.